Katedra za SATELITSKU GEODEZIJU

Geodetski fakultet, Zagreb

O nama

Katedra za satelitsku geodeziju jedna je od šest katedri Zvoda za geomatiku Geodetskog fakulteta. Djelatnici fakulteta, članovi katedre su: dr.sc. Drago Špoljarić, redoviti profesor , dr.sc. Željko Bačić, redoviti profesor, dr.sc. Danijel Šugar, poslijedoktorand i Zvonimir Nevistić, mag.ing. , asistent.

Osnovna područja djelovanja Katedre su svi aspekti svemirske geodezije i geodetske astronomije te integracije svemirskih tehnologija s drugim tehnologijama, senzorima i sustavima. Sukladno navedenom nastavna djelatnost Katedre je organizirana kroz sedam obaveznih i izbornih kolegija na preddiplomskom studiju: „Satelitsko pozicioniranje“ (prof. Bačić), „Geodetska astronomija“ (prof. Špoljarić), odnosno diplomskom studiju geodezije i geoinformatike: „Navigacija“ (prof Bačić), "Integrirani sustavi u geomatici“ (prof. Bačić) i „Svemirska geodezija“ (prof. Špoljarić) te „Satelitska geodezija - projekt“ (prof. Bačić) i „Geodetska astronomija - projekt“ (prof. Špoljarić). Katedra također drži opći predmet „Osnove informatike“ (prof. Špoljarić).

Znanstveni i stručni rad Katedre usmjeren je na discipline i kolegije koje Katedra pokriva. Pored navedenih područja djelatnici Katedre aktivno se bave problemima primjene GNSS sustava za negeodetske primjene, geomagnetizma, infrastrukture prostornih podataka, reforme zemljišne administracije i .... Rezultati rada djelatnika vidljivi su u velikom broju i širokom dijapazonu objavljenih radova (više u izborniku Radovi) te vođenju i sudjelovanju u nizu znanstvenih, stručnih i edukacijskih projekata (više u izborniku Projekti)

Jedna od posebnosti Katedre za satelitsku geodeziju također je i pobuda za aktivnim promicanjem znanosti, znanstvene misli, geodetske struke i izvrsnosti. Stoga smo pored ove web stranice u 2013. godini pokrenuli „Kolokvij katedre za Satelitsku geodeziju“, kao mjesto okupljanja znanja i informacija željnih stručnjaka i znanstvenika gdje će naši studenti, djelatnici i vanjsku suradnici imati priliku javnosti predstaviti rezultate svog rada i znanstvenih spoznaja povezanih s djelatnošću Katedre.

Pozivamo geodetske i geoinformatičke tvrtke i urede, odnosno sve subjekte koji su zainteresirani za širenje spoznaja i primjene modernih satelitskih i geoinformatičkih tehnologija i koncepata na zajedničku suradnju u realizaciji Kolokvija Katedre i drugih projekata koje realiziramo ili ćemo pokretati.

Djelatnici Katedre za satelitsku geodeziju svoja znanja i vještine također aktivno i nesebično angažiraju u aktivnostima izvan Katedre, Fakulteta i struke, te su aktivni astronomi, planinari, izviđači i publicisti, zaljubljenici u hrvatske planine i otoke: posebno Velebit, Palagružu, Mrežnicu...

Novosti katedre

image

Katedra za satelitsku geodeziju Geodetskog fakulteta srdačno Vas poziva na 16. kolokvij Katedre koji će se održati u utorak, 22. siječnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati u dvorani 120. Na kolokviju ćemo Vam predstaviti četiri najbolje ocijenjena studentska rada studenata III. semestra diplomskog studija na predmetu Integrirani sustavi u geomatici u ak god. 2018./19.


image

Na Geodetskom fakultetu u Zagrebu osnovan je ured "Copernicus Relay Hrvatska" u svrhu promoviranja korisnika o Copernicus programu i izgradnje proširene mreže korisnika Copernicus podataka i servisa koje program nudi. Europska komisija preko Copernicus Relay organizacija razvija različite kanale promocije programa kako bi se osigurala dugoročna perspektiva i održiva homogena pokrivenost zemalja sudionika u programu. Tim je osnovan pod vodstvom prof. dr. sc. Željka Bačića dok ostali članovi katedre aktivno sudjeluju u radu tima.